Zanim prezes czy prokurator wystawi stopień, przyjrzy się działalności pracownika. Sprawdzi, czy zainteresowany: terminowo i prawidłowo wykonuje swoje zadania; jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji; przejawia inicjatywę i doskonali sposób wykonywania obowiązków; podnosi kwalifikacje i poszerza wiedzę; jest zdyscyplinowany i kulturalny wobec kolegów i interesantów. Czasem w grę wchodzić może także opinia wystawiona przez bezpośredniego przełożonego urzędnika.

Oceniany natychmiast powinien się dowiedzieć, jaki stopień mu wystawiono. Jeśli się z nim nie zgadza, w ciągu tygodnia może się sprzeciwić ocenie. Po dwóch tygodniach albo zostanie ona poprawiona, albo poddany będzie kolejnej (jeśli sprzeciw zostanie uwzględniony). Jeśli nie, to pierwotnie wystawiona nota trafi do jego akt – pisze dziennik.