Na liście objętych projektem instytucji najwięcej jest urzędów i izb skarbowych (39) oraz celnych (19). Sporo jest też komend i komisariatów policji (13), urzędów wojewódzkich (7) i inspektoratów weterynaryjnych (5). Do projektu zakwalifikowano też m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Urząd Lotnictwa Cywilnego.