Projekt daje prawnikom możliwość wejścia do korporacji adwokackiej lub radcowskiej bez odbycia aplikacji oraz zdania egzaminu zawodowego. Autorzy projektu chcą, by prawo takie przyznać profesorom nauk prawnych, sędziom, prokuratorom oraz radcom Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z trzyletnim stażem pracy. Natomiast doktorom prawa, którzy przez półtora roku będą świadczyć pomoc prawną w kancelarii, oraz absolwentom prawa, którzy będą wykonywać tego rodzaju usługi przez sześć lat, a także prawnikom, którzy zdali egzamin prokuratorski, sędziowski lub notarialny po 1 stycznia 1991 r., projekt przyznaje możliwość zdawania egzaminu zawodowego bez wcześniejszego odbycia aplikacji adwokackiej lub radcowskiej.

Bez aplikacji do palestry będą się mogli także ubiegać prawnicy zatrudnieni w administracji publicznej. Do końcowego egzaminu adwokackiego lub radcowskiego będą mogli przystąpić po przepracowaniu w urzędzie pięciu lat, jeżeli w tym czasie ich zawodowe obowiązki polegały na świadczeniu pomocy prawnej.

Projekt obniża też wymaganą liczbę punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie wstępnym na aplikacje. Obowiązującą dotychczas liczbę pytań testowych nowelizacja obniża z 250 do 150. Zgodnie z projektem, do uzyskania niezbędnego minimum zdający musi udzielić 90 poprawnych odpowiedzi. Takie zmiany budzą zdecydowany sprzeciw prawniczych samorządów.