Urzędnicy najczęściej rozpoczynają pracę o 8.15 i kończą ją o 16.15. Obecnie przesunięcie ich czasu pracy między godzinami 7.00 a 18.00 może uzasadniać wyłącznie konieczność zapewnienia sprawnej pracy urzędu. Dzieje się tak ze względu na szczególny charakter zadań wykonywanych przez urząd między godzinami 6.00 a 22.00 – np. coroczną akcję składania PIT.

Wyjątek stanowi również nocna praca urzędników przeprowadzających kontrole. Przykładowo organy skarbowe mają do tego prawo w czasie działania przedsiębiorstwa, co w wypadku firm pracujących w trybie ciągłym oznacza możliwość kontrolowania przez całą dobę.

Wkrótce takie całodobowe kontrole będą mogły przeprowadzać również inne służby. Prezes Rady Ministrów przygotował rozporządzenie, które wejdzie w życie bardzo szybko -w dwa tygodnie po jego podpisaniu i opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Pomysł zmiany przepisów regulujących czas pracy urzędników zajmujących się kontrolą zgłosiły Inspekcja Transportu Drogowego oraz Inspekcja Weterynaryjna.