Tymczasem zakres działania UKS w dużej części pokrywa się z tym, do czego ma być powołana KAS. Skutek będzie taki, że podatnicy będą musieli się liczyć z tym, że kontrolować będą mogli ich niezależnie od siebie zarówno inspektorzy skarbowi z UKS, jak i kontrolerzy zatrudnieni w KAS.