Urzędnicy nie radzą sobie z komputeryzacją instytucji i urzędów. Jasno pokazuje to raport firmy konsultingowej UBIK BC, doradzającej w branży informatycznej. Jej pracownicy przeanalizowali 170 przetargów na dostawę sprzętu i oprogramowania, ogłoszonych ostatnio przez państwowe instytucje.

Aż 88% z nich zostało rozpisanych w sprzeczności z prawem o zamówieniach publicznych. Najczęściej specyfikacja warunków zamówienia faworyzowała jednego producenta. Tak było w Narodowym Funduszu Zdrowia, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, ale też w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Największe przedsięwzięcia informatyczne, takie jak komputeryzacja ZUS czy budowa Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, kończyły się skandalami, a instytucje takie jak prokuratura czy sądy ciągle nie mają swoich sieci informatycznych.

Tymczasem już w połowie gospodarstw domowych jest komputer – a z internetu korzysta 14,5 mln osób. Od 2001 r. pięciokrotnie zwiększyła się wartość sprzedaży w internecie, a prawie 11 mln kont bankowych jest dostępnych w sieci.

Tak samo dzieje się na Zachodzie. Tylko że tam przez komputer można nie tylko kupić książkę czy przelać pieniądze, ale też wypełnić PIT, złożyć wniosek o paszport, prawo jazdy czy nawet oddać głos w wyborach. U nas to ciągle pieśń nieokreślonej przyszłości – pisze „Polska”.