Resort pracy zamierza zmienić funkcjonowanie powiatowych urzędów pracy, aby działały przez siedem dni w tygodniu przez całą dobę.

– Taki projekt pilotażowy działa w województwie podlaskim i chcemy, aby w ten sposób pracowały wszystkie urzędy pracy – powiedziała Czesława Ostrowska, wiceminister pracy i polityki społecznej, podczas zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych konferencji Strategia Lizbońska w działaniu.

Tłumaczyła, że chciałaby, aby bezrobotni nie musieli pojawiać się w nich osobiście i żeby byli informowani o ofertach telefonicznie i za pośrednictwem internetu. Zwróciła też uwagę na konieczność aktywizacji osób, które ukończyły 50 lat i poprawę startu zawodowego wchodzących na rynek pracy.