Powiatowe urzędy pracy będą mogły przygotować dla bezrobotnych lub poszukujących pracy indywidualne plany aktywizacji zawodowej. Będą one obowiązkowe dla osób bezrobotnych mających trudności w rozpoczęciu lub ponownym podjęciu pracy. Chodzi o osoby, które nieprzerwanie pozostają w rejestrze bezrobotnych przez co najmniej 180 dni.

Indywidualny plan musi być dostosowany do sytuacji życiowej każdego bezrobotnego. Ponadto plan dla nich musi zostać opracowany nie później niż przed upływem 210 dni od dnia rejestracji. Jest to nowe rozwiązanie przewidziane w projekcje nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W nowelizacji proponuje się też nowe atrakcyjne rozwiązania w zakresie szkoleń dla osób, które trudno zaktywizować. Takie rozwiązanie będzie też można adresować do osób, którym urząd pracy przygotuje indywidualny plan aktywizacji. Pozostali bezrobotni będą mogli otrzymać wyższe niż dotychczas (110,40 zł) stypendium szkoleniowe. Ma wynosić około 1 tys. zł.