Od października 2009 r. w kilku prywatnych uczelniach wyższych w Polsce ruszą nowe studia magisterskie oraz podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Kierunek taki powstaje m.in. w Instytucie Bezpieczeństwa Krajowego przy Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie.

Absolwenci kierunków związanych z bezpieczeństwem publicznym bez problemu znajdą pracę w Policji, administracji państwowej i samorządowej (w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym, zarządzaniem kryzysowym oraz obroną cywilną), straży miejskiej oraz straży pożarnej czy wojsku.

Rozpoczynając pracę bez żadnego doświadczenia zawodowego, absolwent tego kierunku może liczyć na wynagrodzenie ok. 2,5 tys. zł brutto w jednostkach samorządu lokalnego i 1,8 tys. zł netto w straży granicznej.