Przypominamy, że dotychczas zawarto trójstronne porozumienie pomiędzy MSWiA a Wojewodą Podlaskim oraz Marszałkiem Województwa Podlaskiego. Celem porozumienia jest pilotażowe uruchomienie w województwie podlaskim usług na platformie ePUAP. Prace nad zawarciem porozumień z pozostałymi instytucjami współpracującymi z ePUAP nadal trwają.

Jednocześnie z usługodawcami prowadzone są prace techniczne zmierzające do uruchomienia usług na ePUAP. Prace te są obecnie w drugiej fazie testów, po której powinien nastąpić etap uruchomienia usług. Aktualne testy systemowe prowadzone są w bardzo intensywnym trybie.

Mając na celu uruchomienie usług publicznych na platformie ePUAP, MSWiA od wielu miesięcy intensywnie współpracuje z następującymi instytucjami:

CEPiK – MSWiA – dotyczy usług: Wniosek o dane pojazdu oraz Wniosek o dane kierowcy
Główny Urząd Statystyczny – dotyczy usług: Złożenie wniosku RG1 oraz Złożenie wniosku RG2

Krajowe Biuro Wyborcze – Udostępnianie informacji z rejestru wyborców/spisu wyborców
Ministerstwo Sprawiedliwości – Wyszukiwanie podmiotów w KRS
PESEL – MSWiA – dotyczy usług: Weryfikacja istnienia dowodu osobistego, zawierającego określony zestaw danych w bazie aktualnych dowodów osobistych; Udostępnianie danych adresowych osób ewidencjonowanych w rejestrze PESEL2; Weryfikacja danych adresowych osób ewidencjonowanych w rejestrze PESEL2
Podlaski Urząd Wojewódzki – dotyczy usług: Zakładanie działalności gospodarczej w województwie podlaskim oraz Wydawanie zaświadczeń o dochodach na rzecz mieszkańców województwa podlaskiego ubiegających się o świadczenia społeczne lub rodzinne w ośrodkach pomocy społecznej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – dotyczy usług: EWN – Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, EZS – Wniosek płatnika składek o zwrot nadpłaconych składek; ERU – Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej; EWZ – Wniosek ubezpieczonego o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego; EPW – Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (30-krotność)

Szczegółowe opisy ww. usług zawierające specyfikację aplikacji ePUAP przygotowane na potrzeby ePUAP – WKP znajdą Państwo TUTAJ >>>