Uchwalona w maju przez Sejm ustawa o WOH, autorstwa Samoobrony, zakłada, że każdy działający już sklep o powierzchni handlowej powyżej 400 m kw. będzie musiał uzyskać zezwolenie na działalność. Regulacja daje przedsiębiorcy 30 dni na złożenie wniosku w tej sprawie do właściwego organu (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Nowe przepisy krytykowali handlowcy oraz pracodawcy zrzeszeni w organizacjach. Ich zdaniem, regulacja ograniczy rozwój sieci handlowych w Polsce.

W lipcu br. regulację skrytykowała Komisja Europejska. Ustawa jest potencjalnym złamaniem podstawowych, zagwarantowanych w unijnym traktacie swobód wspólnego rynku: swobody przepływu kapitału i swobody świadczenia usług – oświadczył wówczas rzecznik unijnego komisarza ds. rynku wewnętrznego, Oliver Drewes.

Do KE trafiła również negatywna opinia w sprawie ustawy od POHiD. Z kolei PKPP „Lewiatan” złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności ustawy.

Ustawa uzyskała też negatywne stanowisko rządu. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej dwukrotnie stwierdzał jej niezgodność z prawem europejskim. Odrzuciły ją też dwie komisje senackie oraz Biuro Legislacyjne Senatu jako niezgodną z Konstytucją RP i prawem Unii Europejskiej. Senat chciał odrzucenia ustawy, jednak Sejm wniosku nie przyjął.