Ustawa wprowadza obowiązkowy tryb rozwiązywania stosunków pracy ze skazanymi urzędnikami samorządowymi. Wójt, burmistrz, starosta czy prezydent miasta, bądź ich doradcy czy asystenci, a także urzędnicy samorządowi, którzy podczas pełnienia urzędu popełnili umyślne przestępstwo, mają zostać usunięci ze stanowisk najpóźniej miesiąc od uzyskania przez ich pracodawcę lub organ jednostki samorządowej informacji o ich skazaniu.
Nie będzie ważne, czy przestępstwo zostało popełnione w związku z pełnieniem urzędu i jaki czyn został popełniony – istotne jest, aby było to przestępstwo popełnione umyślnie i ścigane z oskarżenia publicznego, a urzędnik – prawomocnie skazany przez sąd karny.

 

Nowelizacja ureguluje ponadto kwestie awansów wewnętrznych w samorządzie. Odtąd awans będzie mógł być dokonywany tylko w ramach jednej grupy pracowniczej – kierowników, urzędników i pozostałych.

 

Oznacza to praktyczny zakaz prostego awansowania, z pominięciem naboru konkursowego, na stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych dotychczas pracujących na stanowiskach obsługi i pomocniczych, oraz urzędników i innych pracowników na stanowiska kierownicze urzędnicze.


 

Zapraszamy do udziału w warsztatch Kadry Administracji poświęcone nowelizacji ustawy

 

Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników samorządowych w 2013 roku – nowe przepisy i ich zastosowanie >>więcej informacji<<

  • 12.06.2013 Warszawa
  • 17.06.2013 Łódź
  • 25.06.2013 Białystok