To już trzeci werdykt sądu (sygn. III PA 10/10) uznający, że pracownik samorządowy nie ma podstawy prawnej, by na drodze sądowej odwoływać się od niesprawiedliwej, jego zdaniem, oceny okresowej, jeśli nie wskaże, jakie negatywne konsekwencje pociągnęła ona za sobą.Wszystkie wyroki dotyczą Urszuli Goliat, która w 2007 r. była główną księgową MOPS w Kędzierzynie-Koźlu. Jednakże Urszula Goliat już w 2007 r. nie zgodziła się z takim podsumowaniem jej pracy. – Bo pierwsza ocena to nie ostrzeżenie, ale de facto zablokowanie możliwości awansu, pozbawienie premii regulaminowych itp., co rzeczywiście nastąpiło – uzasadnia.