Ludwik Dorn obejmując Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 października zapowiadał reformę administracji i służb mundurowych. Jednak do tej pory większą wagę przywiązywał do reformowania policji niż urzędników.

– Przez ponad rok nic istotnego nie zostało zrobione dla administracji. Jednak uwaga ta nie dotyczy tylko Ludwika Dorna, ale także jego poprzedników. Kwestia zmian w administracji jest traktowana w tym resorcie podrzędnie – uważa prof. Michał Kulesza z UW.

PLAN LEGISLACYJNY MSWIA

Co zostało wykonane

 • Nowelizacja ustawy o Policji
 • Ustawa o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007–2009
 • Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach (w Sejmie)
 • Nowelizacja ustawy o Straży Granicznej (w Sejmie)
 • Ustawa o zarządzaniu kryzysowym (w Sejmie)
 • Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
 • Co zostało do wykonania

 • Ustawa o pracownikach samorządowych
 • Ustawa o strażach gminnych
 • Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa o lotnictwie służb porządku publicznego
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej
 • Ustawa o udziale RP w Systemie Informatycznym Schengen drugiej generacji
 • Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego Systemu TETRA
 • Ustawa o Biurze Ochrony Rządu
 • Ustawa kompetencyjna
 • Ustawa o podpisie elektronicznym
 • Z zaplanowanych zadań legislacyjnych MSWiA na to półrocze resortowe służby legislacyjne powinny przygotować nowelizację ustawy o pracownikach samorządowych, o podpisie elektronicznym, który ma usunąć wątpliwości w obecnych regulacjach i dostosować przepisy do unijnych dyrektyw.