1 września – Zasiłki rodzinne

Nowelizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255).
 

Streszczenie. Wysokość zasiłku rodzinnego zależy obecnie od wieku dziecka. Jeśli ma nie więcej niż 5 lat, to zasiłek rodzinny na wynosi 48 zł, jeżeli ma od 6 do 18 lat zasiłek wynosi 64 zł. Swiadczenie będzie o 8 zł wyższe, jeśli dziecko będzie w wieku 19-24 lat

Alimenty

Nowelizacja ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. nr 86, poz. 732). 

Streszczenie. Osoby, które są uprawnione do otrzymywania zaliczki alimentacyjnej, mają od dziś obowiązek wypełniania nowego wniosku o tę zaliczkę na 2006/2007 rok. Muszą złożyć druki do komornika, a ten przekaże dokumenty do gminy. 

Zwrot akcyzy 

Ustawa z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52, poz. 379).

 

Streszczenie. Od dziś do końca września rolnicy mogą składać wnioski o zwrot części akcyzy zawartej w oleju napędowym, który wykorzystali do produkcji rolnej. Pieniądze, których wypłaty planowane są na listopad, otrzymają tylko producenci rolni. Wypłaty obejmą wydatki na paliwo poniesione przez rolników od 1 stycznia 2006 roku. Za każdy litr paliwa rolnik otrzyma 45 gr. Górny limit wypłat wynosi 38,7 zł na każdy użytkowany hektar. 

Kasy fiskalne 

Par. 4 pkt 4-7 rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 375). 

Streszczenie. Nowe grupy podatników muszą posiadać kasy fiskalne, m.in. sprzedawcy silników spalinowych, sprzętu radiowego, telewizyjnego, telekomunikacyjnego i fotograficznego, sprzedawcy nagranych płyt: CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych, dyskietek, kart pamięci, kartridży. 

Szkolnictwo wyższe 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

 

Streszczenie. Zgodnie z przepisami regulującymi zasady zatrudniania nauczycieli w szkołach wyższych, rektor, także uczelni prywatnej, może zatrudnić nauczyciela akademickiego na podstawie mianowania albo umowy o pracę. Mianowania nie może jednak otrzymać osoba pracująca na część etatu. Kryteria, jakimi powinien kierować się rektor przy wyborze umowy, powinien zawierać statut uczelni.

2 września – Zamówienia publiczne

Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz.U. nr 147, poz. 1063)