Zgodnie z projektem posłów LPR gminy powinny zastępować energię wytworzoną np. w wyniku spalania paliw taką, która powstała w odnawialnych źródłach. W ciągu dwóch lat od wejścia w życie tych regulacji samorządy miałyby przygotować ocenę odnawialnych zasobów energii na jej terenie.

Zdaniem rządu, projekt poselski nie zawiera nowych, istotnych rozwiązań w stosunku do już istniejących, a niektóre jego propozycje są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa energetycznego.