Do sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa trafił poselski projekt ustawy o odnawialnych zasobach energii i racjonalnym ich wykorzystaniu, który ma stworzyć warunki pozwalające na zwiększenie produkcji energii z ekologicznych źródeł. Gminy będą musiały zastępować energię wytworzoną np. w wyniku spalania paliw, powstałą w odnawialnych źródłach. Ponadto gminy mają w ciągu dwóch lat od wejścia w życie tych regulacji przygotować ocenę odnawialnych zasobów energii na jej terenie.