Anonimowe badanie przeprowadzono wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Jarocinie. Wcześniej nie badano pracowników przy użyciu strony WWW. Łącznie w ciągu dwóch dni 62 proc.  wypowiedziało się na temat urzędu.

 

Tanie i skuteczne narzędzie
Badanie on-line składało się z kwestionariusza 40 pytań dotyczących różnych aspektów motywacji, warunków pracy oraz otoczenia. Każdy z ankietowanych otrzymał na swoją skrzynkę e-mail  link do strony internetowej z ankietą, którą mógł wypełnić tylko jeden raz.  Aby wziąć udział w badaniu, każdy z ankietowanych musiał podać swój prywatny lub służbowy adres mailowy. Adresy podało 66 osób, spośród 81 zatrudnionych, czyli 81 proc. ogółu pracowników. Ostatecznie w badaniu wzięło udział 50 osób, czyli 62 proc. ogółu pracowników. Koszt badań 100 PLN (30 dniowa opłata licencyjna).
Badanie odbyło się według następujących etapów:
1. Opracowanie kwestionariusza badań przy wykorzystaniu strony WWW,
2. Przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród pracowników organizacji,
3. Opracowanie i analiza danych przez stronę WWW,
4. Wnioski i zalecenia badacza.

 

Poznać urząd od podszewski
Cele szczegółowe projektu badań on-line to:
• analiza systemu wynagrodzeń płacowych i pozapłacowych,
• analiza i ocena kultury i struktury organizacyjnej,
• podniesienie skuteczności obecnego systemu motywacji,
• położenie nacisku na szkolenia pracowników,
• sprecyzowanie zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach,
• usprawnienie kanałów komunikacji oraz wzmocnienie współpracy między poszczególnymi stanowiskami,
• identyfikacja czynników działających motywująco i demotywująco na pracowników,
• zwiększenie efektywności obsługi klienta,
• wzmocnienie wśród pracowników poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania,
• zmniejszenie rotacji kadr.

 

Korzyści z zastosowania badań on-line
Podobnie jak dla większości instytucji sektora prywatnego, sektor publiczny dostrzega znaczenie rzetelnego przeprowadzenia badania satysfakcji pracowników. Wyższy poziom świadczenia usług publicznych może być osiągnięty jedynie wtedy, gdy pracownicy są zadowoleni ze swojej pracy.
Nie ma znaczenia, czy działamy w tradycyjnej czy nowoczesnej firmie lub urzędzie. Problem motywacji pracowników ma kluczowe znaczenie w obecnym czasie. Mamy coraz więcej wymagających klientów, dlatego szukając źródła przewagi, warto pomyśleć o zaangażowanych pracownikach. Nie dlatego, że motywowanie jest łatwe, ale dlatego że jest trudne.
Wśród korzyści z zastosowania badań on-line można wyliczyć:
• oszczędność czasu i pieniędzy (brak druku kwestionariuszy, fizycznego zbierania ankiet, opracowywania danych),
• wygoda w udzielaniu odpowiedzi przez badanych,
• kontakt z wszystkimi pracownikami organizacji,
• zmniejszenie ryzyk błędów w opracowywaniu badań,
• wygodny i anonimowy dostęp wszystkich pracowników do kwestionariusza badań,
• identyfikacja obszarów wymagających poprawy w zarządzaniu pracownikami,
• lepsza i efektywna służba społeczeństwu.

 

Autor jest skarbnikiem miasta Jarocin a przedstawiony zakres badań on-line zrealizował na potrzeby pracy dyplomowej pt. „Motywacja i motywowanie pracowników w Urzędzie Miejskim w Jarocinie” w roku 2010, w ramach studiów podyplomowych Akademia Liderów Samorządowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.