Konkursy rozpoczną się 14 lutego. Samorządy (do nich są adresowane pierwsze konkursy) będą miały miesiąc na złożenie wniosków. Umowy z beneficjentami powinny zostać podpisane do końca roku, a budżet obu konkursów to 105 mln euro.

Samorząd Małopolski jako pierwszy w kraju uruchomił działające przy urzędzie marszałkowskim Centrum Informacji o Funduszach Unijnych. Oprócz bezpłatnych usług informacyjnych na temat możliwości pozyskania dotacji unijnych ze wszystkich programów operacyjnych na lata 2007-2013 centrum przeprowadzi cykl konferencji szkoleniowych o pozyskiwaniu funduszy – pisze dziennik.