Tematyka szkoleń i warsztatów obejmuje poznanie:

  • możliwości wprowadzenia do pracy oraz obsługi biura ekologicznych rozwiązań, które zniwelują negatywne oddziaływanie na środowisko (oszczędne gospodarowanie przestrzenią, wodą, energią, papierem, kryteria pozyskania pro-ekologicznych certyfikatów dla gmin itd.);
  • zasad dokonywania ekologicznych, „zielonych” zakupów (ekologiczne materiały biurowe, środki czystości, papiernicze używane w biurze, stworzone z surowców wtórnych lub poddawanych recyklingowi);
  • ekologicznego utrzymania budynków gmin (kolektory słoneczne, rekuperatory, odpowiednie ocieplenie zewnętrzne, okrycia dachów itd.).
  • Inicjatywa ma przyczynić się do podniesienie świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród pracowników urzędów gmin oraz wypromowania nowatorskich – ekologicznych postaw wśród pracowników urzędów gmin prowadzących do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska w miejscu pracy. Uczestnicy szkoleń poznają sposoby obniżenia kosztów funkcjonowania biura dzięki wprowadzeniu racjonalnej gospodarki materiałami, odpadami, energią oraz wodą. Efektem szkoleń ma być także podniesienie świadomości dotyczącej przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa środowiska pracy oraz zwiększenie efektywności zarządzania biurem poprzez przestrzeganie zasad ochrony środowiska w miejscu pracy.

    Projekt „Ekologiczny Urząd Gminy” realizowany w ramach konkursu „Sukces to Twoje naturalne środowisko – przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla pracowników urzędów oraz przedsiębiorców i ich pracowników, dotyczących promocji zasad zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy” – współfinansowany przez Ministerstwo Środowiska.

    Szczegółowe informacje o projekcie >>