Ustawa o finansach publicznych jest prawie gotowa i będzie do końca marca przedstawiona opinii publicznej oraz skierowana do tzw. uzgodnień międzyresortowych. Jeszcze nad nią pracujemy, mamy czas do końca marca. W niej jest to wszystko, co miało być – mówi Zyta Gilowska dziennikowi.

Po pierwsze, likwidacja zakładów budżetowych. Po drugie, likwidacja gospodarstw pomocniczych. Po trzecie, likwidacja samorządowych funduszy celowych. Po czwarte, likwidacja wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Po piąte, zmiana statusu wielkich funduszy państwowych. Po szóste, wprowadzenie audytu zewnętrznego. Likwidacja części agencji i rozmaitych instytucji, łączenie części z nich. Niektóre muszą pozostać. Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przecież to są agencje płatnicze – wylicza.