Gdy Zarząd Województwa Śląskiego podejmował decyzję o realizacji tego eksperymentalnego przedsięwzięcia mieliśmy na uwadze stworzenie warunków dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną. Każdy nas – bez wychodzenia z domu– załatwi to, co jest niezbędne w funkcjonowaniu firmy i w życiu każdego obywatela. I będzie to sposób komfortowy i przyjazny dla użytkownika. – powiedział podczas konferencji inaugurującej działanie systemu Bogusław Śmigielski, Marszałek Województwa Śląskiego

SEKAP to także ułatwienia dla wszystkich zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy drogą elektroniczną mogą przeprowadzić całą procedurę związaną z m.in. wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, otrzymaniem niezbędnych zaświadczeń, licencji czy koncesji. Możliwość kontrolowania przebiegu procedury załatwiania sprawy przez każdego interesanta zapewnia zobiektywizowanie pracy urzędników, przejrzystość realizacji każdego z etapów ich działania.

Korzystanie z usług urzędu w postaci elektronicznej należy rozpocząć od założenia skrzynki kontaktowej na stronę www.sekap.pl. Umożliwia ona korespondencję z urzędem, sprawdzanie i załatwienie sprawy oraz kontrolę niezbędnych płatności. System zawiera pełną i aktualną lista usług dostępnych w wszystkich urzędach. W katalogu usług należy odnaleźć interesującą usługę i wypełnić gotowy elektroniczny formularz on–line. Po złożeniu podpisu elektronicznego, np. umieszczonego w telefonie komórkowym, przygotowane dokumenty przesyłane są do odpowiedniego urzędu. Użytkownik otrzymuje poświadczenie złożenia dokumentów.

Sprawa trafia tym samym do elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie. Tą samą droga urząd kontaktuje się z użytkownikiem w celu dokonani zmian bądź uzupełnienia danych. System umożliwa dokonanie niezbędnych płatności. Po załatwieniu formalności urząd wysyła informację o sposobie zakończenia spraw.

System łączy 54 urzędy (urząd marszałkowski, 10 powiatów grodzkich, 7 powiatów ziemskich i 36 gmin). W ramach SEKAP-u uzgodnione zostały wspólne procedury załatwiania spraw, określono jednakowe formularze, zaprojektowano system obiegu dokumentów, system weryfikacji podpisów elektronicznych. Zakupiono też niezbędne do uruchomienia systemu urządzenia, a także aplikacje wspomagające pracę. SEKAP składa się z wielu rozbudowanych modułów gwarantujących m.in. bezpieczeństwo transmisji, bezpieczeństwo płatności, identyfikację mieszkańca. W zasięgu urzędów włączonych w SEKAP mieszka ponad 3 milionów mieszkańców z terenu województwa. W przyszłości możliwe jest włączenie do SEKAP pozostałych urzędów i instytucji regionu.

Całkowity koszt projektu to 22,2 mln zł z czego 75% kosztów (15.7 mln zł) zostanie sfinansowane przez Unię Europejską ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

źródło: www.silesia-region.pl