Urzędy przeprowadziły kursy o następującej tematyce:

Urząd Skarbowy w Elblągu – szkolenie dotyczące e-Deklaracji

W dniu 16 września 2008 r. w Urzędzie Skarbowym w Elblągu odbyło się szkolenie związane z tematyką e-Deklaracji.
Na szkoleniu przedstawione zostały następujące zagadnienia:

 • Kto jest uprawniony do składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.
 • Jakie warunki należy spełnić, aby wysyłać deklaracje drogą elektroniczną.
 • Korzyści z e-Deklaracji.
 • Jak wygląda proces rejestracji w urzędzie skarbowym.
 • Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną.
 • Urząd Skarbowy w Olecku – szkolenie na temat abolicji podatkowej.

  W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 17 września 2008 r. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Olecku odbyło się szkolenie na temat „abolicji podatkowej”.
  Na szkoleniu zostały poruszone m.in. następujące tematy :

 • Kto może skorzystać z ustawy
 • O co mogą ubiegać się osoby, do których ustawa jest adresowana
 • Gdzie złożyć wniosek
 • Termin złożenia wniosku
 • Kto może złożyć wniosek
 • Postępowanie przed urzędem skarbowym
 • Jak wypełnić wniosek – najważniejsze pojęcia.
 • Podczas szkolenia podatnicy uzyskali praktyczne informacje o tym, jak pracując za granicą, skorzystać z rozwiązań ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o abolicji podatkowej.

  Urząd Skarbowy w Ostródzie – szkolenie: „Pierwsze kroki przyszłych przedsiębiorców”

  Urząd Skarbowy w Ostródzie zorganizował szkolenia na temat rejestracji oraz form opodatkowania działalności gospodarczej.
  Szkolenia odbyły się w dniu 18.09.2008r. w Zamku w Ostródzie oraz w dniu 26.09.2008r. w Sali Konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Morągu.
  Podczas szkoleń omówiono kwestie dotyczące następujących tematów:

 • Ewidencja działalności gospodarczej- zaświadczenie o wpisie do ewidencji
 • Numer statystyczny REGON
 • Rejestracja działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym
 • Instruktaż wypełniania druków rejestracyjnych
 • Formy opodatkowania działalności gospodarczej:
 • – zasady ogólne: wg skali podatkowej, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa, podatek VAT

 • Rodzaje ewidencji:
 • – książka przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, rejestry VAT

 • Terminy rozliczeń i płatności podatków
 • Kasa fiskalna