Przypomnijmy, że początkowo zadanie było planowane na początek marca. W związku z tym, data przekazania do resortu finansów sprawozdania z audytu wewnętrznego zleconego została wyznaczona na 30 czerwca. Do tego czasu zostaną zorganizowane dla audytorów szkolenia dotyczące przekazania informacji na temat procesu sporządzania opisów i wartościowania stanowisk pracy oraz pomoc w przyjęciu jednolitych kryteriów oceny prawidłowości przebiegu procesu. Szkolenie przewidziane jest na luty – czytamy w dzienniku.