Nowe przepisy dotyczą organów państwowych i samorządu terytorialnego, a także państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Ustalenie sposobów postępowania z dokumentami elektronicznymi ma umożliwić ich bezpieczne przechowywanie. Dotychczas przepisy dokładnie wskazywały, jak postępować z dokumentami wytwarzanymi tradycyjnie (z reguły papierowymi). Trudno jest jednak te zasady stosować do dokumentów elektronicznych, co powoduje, że jeśli mają one znaczenie dowodowe lub historyczne, to łatwo można je utracić lub przekazać do archiwów w nieodpowiedniej formie. Ewidencjonowane dokumenty elektroniczne będą podzielone na dwie grupy: te archiwalne powinny po 10 latach zostać przekazane do archiwów państwowych, a pozostałe będą brakowane. Dotyczy to np. poczty elektronicznej.

Rozporządzenia (opublikowane w DzU nr 206, poz. 1517 – 1519) zaczną obowiązywać 18 maja 2007 r., czyli za niecałe 6 miesięcy.