Posłowie opozycji wnieśli do Sejmu kilka projektów zmiany ustawy, w których zaproponowali zniesienie weta wojewody. Taką samą propozycję zgłosił Klub PiS. Własną wersję nowelizacji przygotowało też Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – w maju przyjął ją rząd.

W ubiegłym tygodniu sejmowe komisje rozpoczęły prace nad tymi propozycjami. Projekt rządowy ma największe szanse, by stać się prawem.

Weto wojewody ma być zatem zastąpione systemem instrumentów nadzoru prawnego ustanowionym w ustawie o samorządzie województwa. Upoważnienie wojewody do powoływania komitetu monitorującego realizację regionalnych programów operacyjnych proponuje się natomiast przekazać instytucji zarządzającej, czyli samorządowi województwa.

Zniesione ma być też prawo ministra rozwoju regionalnego do zatwierdzania własnych projektów samorządu województwa. Przewiduje się, że samorząd jako beneficjent pomocy unijnej sam będzie decydował o wyborze przedsięwzięć do wsparcia ze środków wspólnotowych.