Pytanie konkursowe:

Ile osi priorytetowych realizowanych jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013?

a) 16 osi priorytetowych
b) 15 osi priorytetowych
c) 19 osi priorytetowych

Zapraszamy do udziału w konkursie!