Kodeks postępowania administracyjnego w art. 55 pozwala na korzystanie przez urzędników z dobrodziejstw telefonu. Jednak w myśl k.p.a. telefoniczne wezwanie powinno być… podpisane.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce zmienić niezręczność tego przepisu. Przygotowało nowelizację kodeksu, która już jasno i bez zbędnych dwuznaczności precyzuje warunki oraz formę telefonicznego wezwania obywatela.– Zawsze głównym problemem związanym z wysłaniem pisma, czyli także wezwania, jest wykazanie przez urząd, że wywołało ono skutki prawne. Aby tak się stało, musi dotrzeć do właściwego adresata i zostać przez niego przyjęte – mówi Joanna Sebzda-Załuska, radca prawny z Kancelarii Grynhoff Woźny Maliński.