Marta Gajecka zostala powołana na stanowisko podsekretarza stanu w MF w listopadzie 2006 r.
W latach 1998-2002 pracowała w Departamencie Międzynarodowej Integracji Gospodarczej w Ministerstwie Finansów. W latach 2002-2004 była radcą ds. ekonomicznych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy OECD w Paryżu. W latach 2004 – 2006 pracowała w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej na stanowiskach radcy ds. finansowych i koordynatora Wydziału Budżetu i Finansów.