Jak podał GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2012 r. ukształtowało się na poziomie 3521,67 zł, tj. o 3,5 proc. wyższym niż przed rokiem.

 

W sektorze publicznym wyniosło 4107,25 zł, co stanowi wzrost o 3,7 proc, a w sektorze prywatnym 3343,31 zł – wzrost o 3,9 proc.

 

Tymczasem – jak podkreślił GUS – siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2012 r. po raz pierwszy od kilku lat była niższa niż w roku poprzednim – o 0,1 proc. wobec wzrostu o 1,2 proc. w 2011 r.

 

Główny Urząd Statystyczny w corocznym opracowaniu odnośnie zatrudnienia i wynagrodzenia w gospodarce narodowej podaje m.in. dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto w administracji publicznej. A także poziom zatrudnienia, przedstawiony w dwóch ujęciach, jako przeciętne zatrudnienie w danym roku oraz stan zatrudnienia w ostatnim dniu danego roku.

 

Więcej przeczytasz na samorzad.pap.pl