Chodzi o dotacje, za które odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do końca 2006 roku Funduszowi udało się wypłacić firmom, inwestującym w urządzenia proekologiczne, zaledwie 21 mln zł z ponad 790 mln zł dostępnych na lata 2004 – 2006. Rząd, przyjmując plan wydawania unijnej pomocy na ten rok, zobowiązał Fundusz do znacznie większego wysiłku – instytucja ma wypłacić 335 mln zł, czyli ponad 15 razy więcej. Krzysztof Walczak, rzecznik NFOŚiGW, uspokaja, że jeśli firmy korzystające z pomocy będą składać poprawne wnioski o wypłatę dotacji, z wykonaniem planów nie będzie żadnych problemów.