Przychody Funduszu Pracy w 2008 roku wyniosą ponad 8,1 mld zł, z czego 3,13 mld zł zostanie przeznaczone na tzw. aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, m.in. na szkolenia, stypendia, prace interwencyjne i prace społecznie użyteczne. Samorządy województwa będą dysponowały 60 proc. środków funduszu, zamiast jak obecnie 30 proc.

Pieniądze zostaną skierowane do tych województw, które mogą się pochwalić skuteczną walką z bezrobociem. Oznacza to, że w województwie musi być więcej wyrejestrowanych bezrobotnych w stosunku do liczby nowo zarejestrowanych. Ponadto preferowane będą te regiony, w których głównie są bezrobotni powyżej 50 roku życia i w wieku poniżej 25 lat.