Będzie to możliwe, gdy środki ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone np. na zakup większego mieszkania.

Projekt noweli przewiduje m.in. uproszczenie zasad podziału nieruchomości. W gminach, które nie przygotowały miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, będzie obowiązywał skrócony do 6 miesięcy termin na zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej podziału nieruchomości.

Projekt wprowadza też jednoznaczne rozstrzygnięcia w sprawie podziału budynku stojącego na dzielonej nieruchomości. Granica podziału musi przebiegać wzdłuż głównych ścian.

Według projektu nowelizacji, wojewoda będzie miał obowiązek zatwierdzania planów wykorzystania nieruchomości Skarbu Państwa. Będzie on otrzymywał sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami przygotowane przez starostów.

Starostowie mieliby decydować o oddaniu nieruchomości Skarbu Państwa w nieodpłatny, trwały zarząd oddziałom terenowym Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad (GDDiA).

Według CIR, projekt noweli doprecyzowuje też przepisy związane z kwalifikacjami zawodowymi rzeczoznawców, pośredników oraz zarządców nieruchomości.