Prawo do dodatku specjalnego zachowają już tylko wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta i marszałek województwa, a inni pracownicy – jedynie w razie okresowego zwiększenia obowiązków.

Dodatek funkcyjny stanie się za to świadczeniem fakultatywnym, podobnie jak za osiągnięcia w pracy zawodowej. Bo mogą być przyznane, ale nie muszą.