Takie dane znalazły się w najnowszym projekcie założeń do nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, nad którą trwają intensywne prace w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Te nadgodziny zostały wypracowane już na początku zeszłego roku. KPRM jednak uspokaja. Wolne, które trzeba oddać urzędnikom, z roku na rok maleje. Poza tym urzędnicy nie powinni się obawiać, że ten czas im przepadnie. Prawo do odpoczynku przedawnia się dopiero po upływie trzech lat.Po zmianach prawo do dłuższego wolnego będzie miało nie tylko 120 tys. pracowników. Takie same uprawnienia zyska około 6 tys. urzędników SC, którzy dotychczas nie mieli tego przywileju. Za każdą godzinę po upływie dniówki będą oni nabywali prawo do 1,25 godziny wolnego. Z kolei za każdą godzinę przepracowaną w nocy, niedziele, święta i czasie wolnym wymiar wolnego do odebrania wzrośnie do 1,5 godziny.