Minister obrony narodowej przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. nr 141, poz. 1497 z późn. zm.). Od 1 lipca tego roku wysokość kwoty bazowej, która stanowi podstawę do ustalania dodatków wzrośnie o 100 zł do 1,5 tys. zł. Ponadto resort obrony narodowej proponuje, aby żołnierz zawodowy pełniący służbę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia przynajmniej przez połowę obowiązującego czasu służby otrzymywał miesięczny dodatek specjalny.

Projekt zakłada także, że żołnierzowi zawodowemu będzie przyznawany dodatek za długoletnią służbę wojskową. Podwyższenie wysokości dodatków specjalnych i służbowych wynikające ze zmiany wysokości kwoty bazowej nie będzie wymagało wydawania nowych decyzji.

Zmiany mają na celu wzbudzić większe zainteresowanie zawodową służbą w armii.