Połączenie tych przedsięwzięć jest szczególne, wskazuje, bowiem na szereg cech łączących naszych Laureatów, reprezentujących jednakże różne branże. Bez wątpienia Laureaci to podmioty, które nadają ton rozwoju nie tylko polskiej przedsiębiorczości,
ale również polskiej gospodarce.

Konkursy mają charakter cykliczny i jak co roku adresowane są do wszystkich firm
i przedsiębiorców z sektora budownictwa, do samorządów, zakładów opieki medycznej
i firm działających na rynku medycznym oraz innych firm i przedsiębiorstw z Mazowsza, niezależnie od charakteru własności zakładu pracy, jego wielkości czy liczby zatrudnionych pracowników.

Nagrody w konkursach to prestiżowe tytuły. Doceniane przez Kapitułę produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania, przodują w dziedzinie biznesu. Działania promocyjne pomogą liderom w jeszcze lepszym rozwoju poprzez budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, zmierzający do podniesienia
ich konkurencyjności na rynkach krajowych i zagranicznych.
Wierzymy, że udział w tych niezwykle prestiżowych przedsięwzięciach okaże
się sukcesem będącym uwieńczeniem ciężkiej pracy Laureatów.

Uroczystość z udziałem przeszło 600 gości, tym razem prowadzona przez Krzysztofa Ibisza oraz Annę Karnę, zgromadziła przedstawicieli zwycięskich podmiotów oraz świata polityki i kręgów biznesu. Po części oficjalnej nadszedł czas na zabawę, a nasi goście bawili się przy muzyce gwiazd wieczoru: Michała Wiśniewskiego, Pauli i zespołu
cygańskiego ROMA.

Działania promocyjne wspierane są wydaniem publikacji „Almanach Polskiej Przedsiębiorczości”, która prezentuje Laureatów Konkursów, a rozpowszechniana będzie wśród administracji rządowej i samorządowej, największych firm w Polsce, na targach oraz wśród firm nominowanych i ich kluczowych klientów.

ORGANIZATOR: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług

Szczegółowych informacji udziela biuro konkursów:
Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.
ul. Popas 7, 02-196 Warszawa,  
tel./fax.: (022) 609 18 10, e- mail sekretariat@europa2000.pl

Zapraszamy na strony: www.orlybudownictwa.pl, www.samorzady.org, www.firmaroku.pl,  www.perlymedycyny.pl

Laureaci konkursu „Orły Polskiego Budownictwa 2013”

BIURA ARCHITEKTONICZNE I PROJEKTOWE

>I Nagroda    ARBO PROJEKT Sp. z o.o.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

>I Nagroda    Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Romaniuk
II Nagroda    Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I SPECJALISTYCZNE

I Nagroda    DEPENBROCK Polska Sp. z o.o. Sp. K.
II Nagroda    Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane BUDECON S.A.

GENERALNY WYKONAWCA

I Nagroda    Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane BUDECON S.A.
II Nagroda    FHU MULTI PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
III Nagroda    Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa Zakład Budowlany KLIMEX Zbigniew Klimek

HANDEL I DYSTRYBUCJA

I Nagroda    Usługi Projektowo-Remontowo-Budowlane „Prorembud” Zbigniew Młodawski
II Nagroda    ARS-1 FHU Marta Jurkowska  
                                                

INFRASTRUKTURA INŻYNIERYJNA, DROGOWA I ENERGETYCZNA – przychód powyżej 3 mln

I Nagroda    Firma Inżynieryjno – Budowlana „F.I.B. TALAGA”  
II Nagroda  P.P.H.U. „MAXBUD” Michał Borcuch

III Nagroda Zakład Transportu Energetyki w Połańcu Sp. z o.o.

INFRASTRUKTURA INŻYNIERYJNA, DROGOWA I ENERGETYCZNA – przychód do 3 mln

I Nagroda  Specjalistyczny Zakład Robót Budowlano-Wiertniczych „EURO-WIERT” Sp. z o.o.

II Nagroda Zakład Robót Inżynieryjno – Instalacyjnych „INSTDOM” Krzysztof Domiński

INSTALATORSTWO, ELEKTROTECHNIKA

I Nagroda    BSP Service Sp. z o.o.  
II Nagroda  P.P.H.U. „Elektrobud” Instalatorstwo Elektryczne Marian Janas

PRODUCENCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

>I Nagroda    Cemex Polska Sp. z o.o.  
II Nagroda    Jadar Sp. z o.o.
III Nagroda    Usługi Budowlane „WES-BUD PLUS” s.c. W. Frys, M. Frys-Żurek
III Nagroda  BETONLIT Sp. z o.o.

USŁUGI DEWELOPERSKIE- przychód do 10 mln

I Nagroda    STOK Developer Sp. z o.o.
II Nagroda    Soft Elektronik Sp. z o.o.
III Nagroda    White Stone Development Sp. z o.o.             

USŁUGI DEWELOPERSKIE – przychód od 10 mln do 100 mln

I Nagroda    Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOTEX Sp. z o.o.
II Nagroda    Zakład Budowlany "SIEMASZKO" Lesław Siemaszko
III Nagroda    HM Inwest S.A.

USŁUGI DEWELOPERSKIE – przychód powyżej 100 mln

I Nagroda    Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego DACH BUD Sp. z o.o.
II Nagroda    UNIDEVELOPMENT S.A.
III Nagroda    Przedsiębiorstwo Budowlane „GÓRSKI”  Sp. z o.o. S.K.A

USŁUGI DLA BUDOWNICTWA

I Nagroda         DAAS Sp. z o.o.  

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

I Nagroda    Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
II Nagroda    Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zgierzu
III Nagroda    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Autosan”

Nagroda specjalna w kategorii ochrona środowiska

„Sposób ograniczenia rozprzestrzeniania się oraz likwidacja pożarów w zwałowiskach odpadów powęglowych”

Barosz-Gwimet Sp. z o.o.

Laureaci konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości 2013”

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA

I Nagroda         Gmina Grodzisk Mazowiecki  

GMINA WIEJSKA

I Nagroda        Gmina Lesznowola

Laureaci konkursu „Gmina Atrakcyjna Turystycznie 2013”

Gmina od 15 000 do 30 000 mieszkańców

I Nagroda        Gmina Kórnik
I Nagroda        Gmina Miejska Człuchów

NAJLEPSZY WÓJT ROKU 2013

Pani Marii Jolancie Batyckiej – Wąsik – Wójt Gminy Lesznowola
                                                                
Za dbałość o zrównoważony rozwój gminy ze szczególnym uwzględnienie edukacji
i sportu oraz realizację szeregu zadań inwestycyjnych w infrastrukturę techniczną, drogową i społeczną.

NAJLEPSZY BURMISTRZ ROKU 2013

Panu Grzegorzowi Benedykcińskiemu – Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki
                                                                 
Za osiągnięcie pozycji  lidera w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej oraz wykorzystywanie ich na inwestycje związane z ochroną środowiska, rozbudową bazy sportowo-kulturalnej, modernizacją placówek oświatowych oraz uatrakcyjnianiem terenów rekreacyjnych miasta.

Laureaci konkursu „MAZOWIECKA FIRMA/POWIAT/GMINA ROKU 2013”

MAZOWIECKI POWIAT ROKU 2013

I      Nagroda       Powiat Płocki
II    Nagroda           Powiat Siedlecki

MAZOWIECKA GMINA ROKU 2013

Gmina Miejska

I    Nagroda       Gmina Nowy Dwór Mazowiecki

Gmina Miejsko-Wiejska do 22 000 mieszkańców

I     Nagroda        Gmina Błonie
II   Nagroda        Gmina Tarczyn
III  Nagroda          Gmina i Miasto Mogielnica

Gmina Miejsko-Wiejska powyżej 22 000 mieszkańców

I    Nagroda         Gmina Grodzisk Mazowiecki
II   Nagroda  
      Gmina Wołomin
III  Nagroda       Gmina Brwinów

Gmina Wiejska do 12 000 mieszkańców

I    Nagroda             Gmina Kowala
II   Nagroda            Gmina Sochocin

Gmina Wiejska powyżej 12 000 mieszkańców

I    Nagroda             Gmina Lesznowola
I   Nagroda              Gmina Michałowice
II   Nagroda            Gmina Siedlce

MAZOWIECKA FIRMA ROKU 2013

BUDOWNICTWO, INFRASTRUKTURA INŻYNIERYJNA I DROGOWA

I Nagroda      JADAR Sp. z o.o.  
II Nagroda    Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
III Nagroda   Z. U. B.  „POL-MET” Piotr Polkowski

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

I Nagroda   Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, EDUKACYJNA I BADAWCZO-ROZWOJOWA

I Nagroda    Instytut Technologii Elektronowej
II Nagroda  TOMORROW Sp. z o.o.
    

HANDEL I DYSTRYBUCJA

I Nagroda  EUROSTICK Hanna Barcińska
I Nagroda  ELGROM Sp. j.

INNOWACYJNOŚĆ, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

I Nagroda  Centrum Techniki Laserowej LASERINSTRUMENTS Sp. z o.o.
II Nagroda  WAPECO Sp. z o.o.

KONSTRUKCJE METALOWE I AUTOMATYKA

I Nagroda   SO METAL s.c.

MEDYCYNA

I Nagroda   SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu
                       Sanitarnego w Płocku

I Nagroda  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego  
                        MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie

II Nagroda   Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim
III Nagroda Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”
                         SP ZOZ w Warszawie
   
 

OCHRONA ŚRODOWISKA

I Nagroda   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
II Nagroda  CDM SMITH Sp. z o.o.
III Nagroda Miejskie Zakłady Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

PROJEKT

I Nagroda – równorzędna

•    ITS A. Michalczewski

•    Nadleśnictwo Myszyniec

•    Przedsiębiorstwo Usługowe HETMAN Sp. z o.o.

•    Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

•    Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

I Nagroda  Piekarnia WACYN Ewa Brzezińska, Andrzej Karczewski

TELEKOMUNIKACJA, INFORMATYKA

I Nagroda  CIRO Bartosz Turczynowicz

TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA, MOTORYZACJA
 I Nagroda   Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w Warszawie

USŁUGI

-DLA FIRM

I Nagroda   InDreams Sp. z o.o.

II Nagroda    Pro Business Solutions Adam Beniowski

III Nagroda  Biuro Rachunkowe SOLITAX Sp. z o.o.

– DLA LUDNOŚCI

I Nagroda   Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

-POLIGRAFICZNE

I Nagroda    AMK Group Rękawek, Kondraciuk Sp. J.

– DLA TRANSPORTU

I Nagroda    TT-Thermo King Sp. z o.o.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

I Nagroda   ORLEN Administracja Sp. z o.o.
II Nagroda  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st.  
                        Warszawy

NAGRODA SPECJALNA

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie  
„Za pionierskie dokonania w dziedzinie restrukturyzacji w służbie zdrowia”

TVP Warszawa
"Za propagowanie i publikacje programów promujących dobry wizerunek polskiej
przedsiębiorczości"

Laureaci konkursu „Perły Medycyny 2013”

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I NAUKOWO-BADAWCZA

I Nagroda         Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
SZPITALE MONOSPECJALISTYCZNE
I Nagroda       Dolnośląskie Centrum Laryngologii MEDICUS
I Nagroda       Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji
II Nagroda    Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA"  im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" SP ZOZ w Warszawie
III Nagroda    Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

SZPITALE PUBLICZNE – POWYŻEJ 400 ŁÓŻEK

I Nagroda    Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie
I Nagroda    Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
I Nagroda    Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
II Nagroda    Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
III Nagroda    Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

SZPITALE PUBLICZNE – PONIŻEJ 400 ŁÓŻEK

I Nagroda    Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
I Nagroda    Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie
I Nagroda    Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
II Nagroda    Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim
II Nagroda    Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
III Nagroda    Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy
III Nagroda     Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

KLINIKI I ODDZIAŁY KLINICZNE

I Nagroda    Klinika/Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
II Nagroda     Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

ODDZIAŁY I PODODDZIAŁY SPECJALISTYCZNE
I Nagroda     Oddział Urazowo-Ortopedyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
II Nagroda     Oddział Neurochirurgii z Pododdziałem Neurologii Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie

SZPITALE NIEPUBLICZNE – powyżej 400 łóżek

I Nagroda     Tomaszowskie Centrum  Zdrowia Sp. z o.o.

SZPITALE NIEPUBLICZNE – poniżej 400 łóżek

I Nagroda         "Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.  
II Nagroda         Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku. 

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY LECZNICTWA OTWARTEGO

I Nagroda         Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp. z o.o.
II Nagroda         Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTERMED Sp. z o.o.

PUBLICZNE ZAKŁADY LECZNICTWA OTWARTEGO

I Nagroda     PIASTUN SPZOZ
II Nagroda     Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe
III Nagroda     Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

RATOWNICTWO MEDYCZNE I TRANSPORT SANITARNY

I Nagroda     SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
I Nagroda         Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie
I Nagroda         Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
II Nagroda         Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
II Nagroda    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
III Nagroda     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ZAKŁADY LECZNICZE, REHABILITACJA I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

I Nagroda     Centrum Medycyny Sportowej Sp. z o.o.
II Nagroda     Ośrodek Medyczny "SAMARYTANIN"

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

I NAGRODA     Wojewódzki Szpital Zakaźny Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza

MEDYCYNA ESTETYCZNA, DERMATOLOGIA

I Nagroda     NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DERMATOLOGICZNY "DERMAL" s.c. Aleksander Wroński, Alina Sabina Wrońska, Adam Aleksander Wroński

INWESTOR

I Nagroda         Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

INNOWACYJNOŚĆ I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W MEDYCYNIE

I Nagroda     10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
II Nagroda     CENTRUM TECHNIKI LASEROWEJ LASERINSTRUMENTS Sp. z o.o.
II Nagroda         Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
III Nagroda     "HAMMERMED Sp. z o.o." S.K.A.
(nagroda za produkt: piersiowo-brzuszny stentgraf wewnątrznaczyniowy Zenith T-Branch

PROJEKT

I Nagroda         Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
I Nagroda         Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim
I Nagroda     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
I Nagroda         Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna
I Nagroda     Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie
I Nagroda     Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
I Nagroda               Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
I Nagroda         Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
I Nagroda         Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
I Nagroda         Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie
I Nagroda         Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu
I Nagroda         Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie

MENEDŻER

I Nagroda     Stanisław Stępniewski Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie
II Nagroda         Janusz Boniecki Prezes Zarządu Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna
III Nagroda     Sławomir Porada Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

PRACODAWCA

I Nagroda     Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna

PRODUCENT ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH< FARMACEUTYCZNYCH I KOSMETYCZNYCH

I Nagroda         PANI TERESA MEDICA S.A.
II Nagroda     P.P.H.U REN-POL (nagroda za produkt: kostium rehabilitacyjny „Spider Suit”)

DYSTRYBUTORZY ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH< FARMACEUTYCZNYCH I KOSMETYCZNYCH

I Nagroda         "HAMMERMED Sp. z o.o." S.K.A.

NAGRODA SPECJALNA

Statuetka i Dyplom Uznania
„Za przeszczep twarzy – pierwszy w Polsce oraz pierwszy na świecie ze wskazań życiowych”

Zespół Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej pod kierunkiem prof. Adama Maciejewskiego w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

„Za całokształt działalności, dynamiczny rozwój, działania projakościowe oraz za świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie ratujących zdrowie i życie ludzkie”

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

„Za stworzenie wzorowego modelu współpracy z placówkami medycznymi w zakresie ubezpieczeń”

SUPRA BROKERS Sp. z o.o

PODZIĘKOWANIE

Dla Ogólnopolskiego Portalu Medycznego MEDSERWIS.PL

Oraz dla Fimy MedGo

„za działania promocyjne na rzecz Konkursu i jego Laureatów”