Policjant powinien być lekarzem pierwszego kontaktu – powiedział Marszałek Marek Woźniak, omawiając założenia współpracy, polegającej m.in. na sfinansowaniu zakupów nowoczesnego sprzętu, który w bezpośredni sposób będzie wykorzystywany w interwencjach związanych z osobami nadużywającymi alkoholu lub będącymi pod wpływem narkotyków. W opinii Marszałka działania profilaktyczne muszą docierać do wszystkich grup społecznych, niezależnie od miejsca zamieszkania.


Komendant Wojciech Olbryś podkreślił z kolei daleko idące skutki społeczne, mogące być następstwem zachowań osób nadużywających alkoholu lub narkotyków. Dzięki rozszerzeniu współpracy Urzędu Marszałkowskiego i Wielkopolskiej Policji istnieje szansa na spadek przestępstw pospolitych, dokonywanych przez osoby uzależnione, zwłaszcza młodocianych. Z pewnością przyczyni się do tego planowana działalność edukacyjna i informacyjna: m.in. zorganizowana zostanie kampania profilaktyczna i szkolenia dla policjantów.