Promocja, jak również wskazanie dobrych praktyk przyczynia się do poszukiwania i wdrażania przez przedsiębiorców nowych rozwiązań technologicznych oraz zmian w wewnętrznej organizacji pracy i zarządzaniu. Zachęca również do nawiązywania kontaktów oraz współpracy środowisk naukowych i gospodarczych.

Podobnie jak w roku ubiegłym, konkurs będzie miał dwie kategorie. Pierwsza – Innowacyjna Inwencja dla zespołów naukowo-badawczych i firm, które wdrażają innowacyjne projekty do produkcji. Druga – Mikro Przyszłości, skierowana dla najmniejszych przedsiębiorstw, zatrudniających do 9 pracowników. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne. W kategorii Innowacyjna Inwencja 150.000 złotych do podziału między przedsiębiorstwo a zespół badawczy, natomiast w kategorii Mikro Przyszłości 50.000 złotych. Nagrodzone firmy otrzymują również pakiety promocyjne, dające możliwość uczestnictwa w wybranych imprezach promocyjnych, takich jak targi czy konferencje, organizowanych w krajach Unii Europejskiej oraz w zagranicznych misjach gospodarczych, przygotowywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Szczegóły konkursu wraz z formularzami aplikacyjnymi są dostępne na stronach konkursu www.iwielkopolska.pl.