Uroczystość była także okazją do uhonorowania wybitnych bibliotekarzy Odznakami za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego – otrzymały ją Krystyna Dzikowska, Irena Krajeńska, Zofia Kuźnicka oraz Aleksandra Stachowiak.

Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego ustanowiło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ich fundatorem jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

fot.: www.wielkopolska.mw.gov.pl