,,Salon Wielkopolski” to coroczny przegląd dokonań artystów plastyków, który ma na celu integrację środowisk twórczych i prezentację dorobku artystów z całego kraju. Organizatorem Salonu jest Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie oraz Zarząd Krajowy Związku Artystów Plastyków. W konkursie mogą brać udział artyści plastycy: absolwenci wyższych uczelni plastycznych, członkowie związków plastyków i posiadacze uprawnień do wykonywania zawodu artysty plastyka wydanych przez Ministerstwo Kultury.

W tym roku Jury, pod przewodnictwem prof. Marcina Berdyszaka, Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu zakwalifikowało na wystawę 88 prac 46 autorów, wśród których przyznano nagrody i wyróżnienia. Oprócz nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego zostały wręczone również wyróżnienia Wojewody Wielkopolskiego, Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Starosty Poznańskiego, Burmistrza Czarnkowa i Prezydenta Piły.

Patronat nad tegorocznym VII Salonem Wielkopolski objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewoda Wielkopolskiego.