Impreza została przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i stanowi element realizowanej od wielu lat współpracy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy Brandenburgią i polskimi regionami.

Celem przedsięwzięcia jest zainicjowanie współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi Lokalnymi Grupami Działania oraz zachęcenie do planowania wspólnych projektów w ramach wsparcia, jakie oferuje program LEADER w okresie programowania 2007 – 2013.

W imprezie udział weźmie grupa przedstawicieli wielkopolskich LGD zainteresowanych podjęciem międzynarodowej współpracy oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się problematyką rozwoju wsi.