Na zaproszenie Marszałka w konferencji udział wzięli ważni przedstawiciele europejskich samorządów oraz gruzińskiego parlamentu i polskich władz rządowych. Witając kilkudziesięciu gości Marek Woźniak podkreślił znaczenie współpracy między europejskimi i gruzińskimi samorządami, która może być kołem zamachowym przemian demokratycznych w Gruzji. Przedstawił też założenia projektu Regio Tamar – Samorząd Ponad Podziałami, realizowanego wspólnie przez wielkopolskich i gruzińskich partnerów. Polacy mają szczególne doświadczenia przedakcesyjne, którymi mogą i chcą się dzielić z krajami sąsiadującymi z Unią Europejską, w kontekście wspierania reform poprzez Europejską Politykę Sąsiedztwa. Niezwykle ważne w tym procesie jest też Partnerstwo Wschodnie, podkreślił Marszałek.

Podczas konferencji głos zabrał też Michael Karnitschnig, członek Gabinetu Benity Ferrero-Waldner, Komisarza ds. stosunków zewnętrznych UE, który przypomniał, jak cennym doświadczeniem jest polityczna i ekonomiczna transformacja w Polsce i to, że Polacy chcą się dzielić swoimi doświadczeniami. Wspomniał o budżecie na realizację Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, który wynosi 12 mld euro. Dominantą tej polityki jest integracja handlowa i ekonomiczna z wewnętrznym rynkiem UE, a także mobilność w kontekście otwarcia europejskich rynków pracy.

Z kolei Sharon Taylor, sprawozdawczymi Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w Komitecie Regionów podziękowała Marszałkowi za organizację konferencji, podkreśliła też, że Komitet Regionów wezwał do zwiększenia nakładów finansowych na projekty transgraniczne, w których mogą wziąć udział władze samorządowe i lokalne. Wyraziła też wolę dalszej intensyfikacji współpracy, szczególnie w obszarach „people to people”, „cities to cities” i dialog międzykulturowy.

Delegację gruzińską podczas konferencji reprezentował Mamuka Akhvlediani, Wiceprezydent miasta Tbilisi, który w pierwszych słowach swojego wystąpienia podziękował Marszałkowi za wspólną realizację projektu Regio Tamar. W jego ramach – z pomocą Wielkopolan – Gruzini wypracowali ok. 60 propozycji. Nakreślił też najważniejsze problemy Gruzji i wyraził nadzieję na ich rozwiązanie, wspólnie z partnerami z UE.

Jerzy Drożdż, Radca Ministra reprezentujący stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej przy UE, w imieniu ambasadora Jana Tombińskiego także podkreślił wolę rozwinięcia i wzmocnienia relacji z Gruzją w odpowiedzi na zainteresowanie Gruzinów gruntownymi przemianami, któremu dali wyraz podczas Rewolucji Róż. Wspomniał o Partnerstwie Wschodnim, polsko – szwedzkim projekcie, który ma szanse stać się propozycją ogólnoeuropejską. Po tym wystąpieniu Marszałek Woźniak stwierdził, jak ważne jest to, że rząd i polskie regiony mówią w sprawie Gruzji jednym głosem.

W imieniu delegacji gruzińskiej głos zabrali kolejno Vano Khukhunaishvili, Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Samorządu Terytorialnego i Regionów Górzystych Parlamentu Gruzji oraz Zviad Archuadze, Dyrektor Agencji Rozwoju Gospodarczego Tbilisi. Wystąpienia dały obraz listy priorytetów w projektach gruzińskich, takich jak reformy gospodarczo – społeczne i współpraca regionalna.

Na zakończenie konferencji – w bardzo osobistych słowach – Luc van den Brande, Przewodniczący Komitetu Regionów podzielił się z uczestnikami konferencji swoimi wrażeniami z wizyt w strefach buforowych, a także w stolicy Południowej Osetii. Zaproponował, by w przyszłości rozważyć możliwość realizacji projektu Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej dla krajów objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa.

Na zakończenie konferencji, Marszałek Marek Woźniak zaproponował, by jedno z wyjazdowych posiedzeń komisji RELEX w 2010 roku odbyło się w Gruzji. Wspomniał też, że konferencja w Komitecie Regionów jest zaledwie częścią wizyty studyjnej, która umożliwi delegacji gruzińskiej szereg spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej i innych ważnych instytucji unijnych.