Resort proponuje znieść wymóg posiadania wyższego wykształcenia z tytułem zawodowym magistra lub innego równorzędnego wobec policjantów pełniących funkcję dyżurnych w komendach miejskich, powiatowych oraz rejonowych policji. Osoby te muszą jednak mieć dłuższy staż pracy. Posiadający wyższe wykształcenie będzie musiał mieć pięcioletni staż zamiast obowiązującego obecnie trzyletniego. Natomiast osoby ze średnim wykształceniem będą mogły awansować na takie stanowiska po ośmiu latach służby.