Wszyscy lustrowani wypełniają jednakowy druk takiego oświadczenia, który jest załącznikiem do ustawy lustracyjnej. Oświadczenie, które należy wypełnić, składa się z dwóch części – A i B. Część A zawiera rubryki, w które należy wpisać dane pozwalające na identyfikację, czyli: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Ponadto znajduje się w niej najważniejszy fragment tego dokumentu dotyczący potwierdzenia bądź wykluczenia współpracy ze służbami PRL. Wypełnioną część A oświadczenia należy podpisać. Część B natomiast muszą wypełnić osoby, które przyznały się do współpracy ze służbami. Należy w niej podać jej szczegóły poprzez wskazanie z jakim organem bezpieczeństwa prowadzona była współpraca, zajmowane w nim funkcje i w jakim okresie miała ona miejsce.