W celu usunięcia niezgodności do projektu ustawy wprowadzono przepisy, które regulują m.in. definicję choroby zawodowej oraz możliwości rozpoznania jej u pracownika lub byłego pracownika bez względu na wcześniejsze zakończenie pracy w warunkach zagrażających zdrowiu.
Rozszerzono ponadto katalog podmiotów, które mogą dokonać zgłoszenia choroby zawodowej o np. lekarza dentystę. W przypadku podejrzenia u pacjenta choroby zawodowej będzie on mógł kierować na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby.

W projekcie ustawy zawarto również przepisy nakładające na pracodawcę obowiązek przesłania do wskazanego instytutu medycyny pracy oraz do właściwego inspektora zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej. Do obowiązków pracodawcy będzie ponadto należało przechowywanie (przez 10 lat) protokołu okoliczności i ustalenia przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją.