Z bezpłatnej legalizacji skorzystają ci, którzy zakończyli budowę obiektu (lub go rozbudowali, nadbudowali) po 31 grudnia 1994 r., ale przed 11 lipca 1998 r. Ponadto nie występowali do 11 lipca2003 r. o pozwolenie na użytkowanie obiektu, a nadzór budowlany nie prowadził w stosunku do nich postępowania. Dodatkowy warunek jest taki, że przed tą datą przez pięć lat użytkowali budynek (lub inny obiekt) będący samowolą budowlaną.

Ale uwaga! Czasu na darmową legalizację jest mało. Można to zrobić tylko dokońca2007 r.

Zmiany czekają również właścicieli i zarządców obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej2000 mkw. lub o powierzchni dachów co najmniej 1000 mkw., czyli m.in. magazynów, hal produkcyjnych oraz targowych, sklepów, biurowców, niektórych budynków wielorodzinnych, a także użyteczności publicznej, m. in.: szpitali, przychodni, ośrodków wypoczynkowych.

Minimum dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada będą musieli przeprowadzać kontrole stanu technicznego swoich obiektów.