Nowy projekt zakłada ponadto obowiązek utworzenia w gminach, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich stanowiska sekretarza. Obecnie w wielu gminach i urzędach miasta nie ma takiego stanowiska. Sekretarz ma funkcjonować na wzór dyrektora generalnego w urzędach.

W świetle ustawy o stanowisko kierownicze w samorządzie będzie mogła ubiegać się osoba z wyższym wykształceniem, która ma co najmniej trzyletni staż pracy lub przez taki sam okres prowadzi działalność gospodarczą i ma wykształcenie wyższe. Ma to na celu zachęcenie do pracy w samorządach osób z doświadczeniem menedżerskim lub biznesowym.

Ustawa przewiduje też likwidację zatrudniania w gminach na podstawie mianowania. Pracownicy mianowani stracą swój status 1 stycznia 2012 r., a ich stosunek pracy zostanie przekształcony w umowę na czas nieokreślony.

Samorządowcy będą teraz zatrudniani na podstawie wyboru, powołania i umowy o pracę. Nabór kandydatów na wolne stanowiska, w tym także kierownicze, ma być otwarty i konkurencyjny. Pracownicy, którzy będą dobrze i sumiennie wykonywać obowiązki, mogą zostać przeniesieni na wyższe stanowisko – informuje „Gazeta Prawna”.