Zmiana ustawy ucieszy też samorządowców – czytamy w dzienniku, bo ministerstwo chce precyzyjniej określić sposób regulowania opłaty skarbowej (art. 8 obowiązującej ustawy). I tak, na mocy art. 8 ust. 2, rada gminy będzie mogła nie tylko zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso, ale również ustalić termin płatności opłaty skarbowej dla inkasentów (np. w okresach tygodniowych czy miesięcznych). Z kolei w konsekwencji zmiany ust. 3 obowiązkiem adnotacji (potwierdzającej uiszczenie tej opłaty, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty) objęte zostaną wszystkie przedmioty opłaty skarbowej, np. pełnomocnictwa.