Dzisiaj przepisy nie wskazują właściwego organu do zwołania rady. Zdarza się więc, że dochodzi do paraliżu rady w sytuacji gdy przewodniczący rady i zastępcy zostali jednocześnie odwołani.
– Projekt wypełnia lukę polegającą na braku właściwego organu odpowiedzialnego za zwołanie posiedzenia rady gminy w przypadku wakatu na stanowisku przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady – powiedziała Gazecie Prawnej posłanka Teresa Wagrocka.